Klub jeździecki BIKStadnina
    .Mapa serwisu.
Zawody regionalne B + T, 17-18.06.2017
21.06.2017 - egzaminy na odznaki jeździeckie
 ​​​​                                                                       
                           Stadnina Koni w Gieniuszach jako własność Jerzego i Wiesławy Maliszewskich działa w ramach gospodarstwa agroturystycznego i Klubu Jeździeckiego.

    Celem działania stadniny jest hodowla koni sportowych i rekreacyjnych oraz szeroko pojęta praca szkoleniowa w zakresie sportu jeździeckiego oraz rekreacji i hipoterapii.


       W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej w zakresie rekreacji i jeździectwa obowiązują następujące zasady określające prawa i obowiązki korzystających z w/w   usług:


 

1.

Z usług stadniny korzystać mogą osoby dorosłe oraz dzieci, przy czym niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na naukę jazdy konnej.

2.

Wszystkie jazdy rekreacyjne, szkoleniowe oraz wyjazdy w teren mogą odbywać się tylko pod opieką kwalifikowanego instruktora. Instruktorzy i trenerzy jeździectwa korzystający z usług stadniny mogą odbywać jazdy samodzielne po uzyskaniu zgody właściciela stadniny lub instruktora dyżurnego.

3.

Każdy jeździec powinien posiadać właściwy strój, tzn.:
- buty z cholewkami zakrywającymi kostki oraz sztylpy,
- toczek lub kask,
- długie najlepiej jeździeckie spodnie oraz niekrępującą ruchów odzież górną.

4.

Terminarz jazd jeźdźcy muszą uzgodnić z właścicielem lub instruktorem dyżurnym, przy czym każdorazowo o ewentualnych zmianach należy informować stadninę przynajmniej dzień wcześniej.

5.

W trakcie przebywania w obrębie stajni oraz jej obiektów należy zachować lad i porządek. Przed oraz pojeździe uczestnicy zobowiązani są do starannego przygotowania konia oraz sprzętu. Jeźdźcy odpowiedzialni są za stan sprzętu, z którego korzystają oraz zdrowie powierzonych zwierząt.

6.

Wszyscy korzystający z usług zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad, obrzędów i zwyczajów oraz aktywnego uczestniczenia w tworzeniu nowych tradycji stadniny.

7.

W ramach szkolenia jeździeckiego obowiązuje następujący cykl kształcenia oraz wymiar czasu j ego trwania:
a) grupa początkujący (p) - 10 h szkolenia
b) grupa uczeń (u) - 20 h szkolenia
c) grupa zaawansowany (z) - 20 h szkolenia
Każdorazowo po zakończeniu szkolenia w grupach "p" i "u" obowiązuje zaliczenie, a po zakończeniu szkolenia w grupie "z" – egzamin na Brązową Odznakę Jeździecka PZJ
Absolwent szkolenia uzyskuje tytuł jeźdźca (j)  i przechodzi do grupy jeździec.

8.

Ustala się następujące opłaty za korzystanie z jazd i szkolenia:
- 40zł/h w grupach "p", "u", "z" oraz wszystkie jazdy szkoleniowe z instruktorem lub trenerem,
- 30zł/h w grupie ,,j" oraz dla osób posiadających kwalifikacje instruktorskie lub jazdy bez instruktora dla  zaawansowanych,
- 250zł- karnet miesięczny dla zawodników Klubu płatny przez cały rok kalendarzowy,
- 350zł- karnet miesięczny ogólnodostępny dla jeźdźców zaawansowanych nie będących zawodnikami Klubu.

9.

Dzień pracy w stadninie (karmienie, podścielanie, sprzątanie, czyszczenie koni, prace konserwacyjne i naprawcze, prace w polu i na łące,...) pokrywa koszta 2 h jazdy, przy czym z tego typu jazdy można korzystać do dwóch razy w tygodniu.

10.

Praca z koniem w treningu specjalistycznym  dla zawodników nie korzystających z karnetu daje 50% zniżki w opłacie za jazdę, przy czym trening w tygodniu powinien trwać nie mniej niż 3 x l h i nie więcej niż 3 x 2h. Pozostałe jazdy są płatne 100%.

11.

Członkowie założyciele KJ korzystają z 50% zniżki za jazdy, przy czym zniżka ta nie dotyczy jazd treningu specjalistycznego.

12.

Wszelkie kwestie nie uwzględnione w powyższym regulaminie, a wynikłe w trakcie pracy stadniny po omówieniu z właścicielem oraz kadrą instruktorską znajdą odzwierciedlenie w tym dokumencie.

Gieniusze, dn. 01.01.2012r.
Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja

Projekt i wykonanie : Klub jeździecki BIK

Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja