Klub jeździecki BIKStadnina
    .Mapa serwisu.
Zawody regionalne B + T, 17-18.06.2017
21.06.2017 - egzaminy na odznaki jeździeckie
     Wszystko zacz??o si? latem roku 1999, kiedy to Jerzy Marcin Maliszewski wraz z czwórk? wnuków mia? po raz pierwszy kontakt z ko?mi sportowymi w stadninie w Reszkowcach. Po kilku dniach zakupi? pi?? koni (jednego sobie i cztery wnukom). By?y to: Albona, Koronka, Mocarz, Meron i BIK. Najstarszym z nich by? 2-letni BIK. W?a?nie od jego imienia pochodzi nazwa stadniny i klubu.

    W nieca?y rok od tego zakupu powsta?a do?? przyzwoita stajnia w miejscowo?ci GIENIUSZE. Szybko wzros?a ilo?? koni. Przyby? ulubiony ko? w?a?ciciela Pozew, wy?cigowe folblutki Tina i Disna, pi?kny arabek Melik El Nil (król Nilu), pó?acha?teki?ska Oliwka ... Powsta?a gromadka, która w chwili obecnej liczy 23 grzywy.
   
    W stadninie prowadzimy hodowl? opart? o 3 w?asne ogiery i 8 klaczy.
   
     W ramach us?ug dysponujemy miejscami na pensjonat. Posiadamy 20 boksów w nowoczesnej stajni, parkury, uje?d?alnie otwarte oraz nowoczesn? kryt? uje?d?alni? i pi?kne tereny rekreacyjne.

Zapraszamy wszystkich ch?tnych do korzystania z us?ug stadniny oraz klubu je?dzieckiego.

Od dnia 9 lipca 2007r. posiadamy Certyfikat Polskiego Zwi?zku  Je?dzieckiego kategorii II .                                                      
                               
Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja

Projekt i wykonanie : Klub jeździecki BIK

Klub jeździecki BIK Gieniusze Stadnina Szkółka Agroturystyka Rajdy Konie sportowe Rekreacja